de gemeente een administratieve fout heeft gemaakt

Heeft u per ongeluk te veel individuele inkomenstoeslag ontvangen? Dan kan de gemeente u verplichten om het teveel aan individuele inkomenstoeslag terug te betalen. Ook uw partner kan worden verplicht de individuele inkomenstoeslag terug te betalen. 

Krijgt u door een administratiefout per ongeluk €3.300 in plaats van € 330? Dan moet u  het teveel betaalde bedrag teruggeven.


Hoeveel terugbetalen?

U moet het bedrag dat u te veel aan individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen, terugbetalen. Bij het vaststellen van het bedrag dat u moet terugbetalen, houdt de gemeente rekening met uw beslagvrije voet.

Hoe terugbetalen? 

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente maandelijks een bedrag inhouden op uw uitkering. Anders kunt u betalingsafspraken met de gemeente maken. Werkt u niet mee? Dan kan de gemeente beslag leggen op uw loon of uitkering.  

 

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Almere

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu